We place advertisement in all newspapers and magazines of all countries former USSR (Baltic and CIS), and also Western Europe. In any city, in any edition, for any currency.
The price-lists on accommodation of advertisement in some newspapers and magazines of Byelorussia

The rate EUR for payment of the order by other currency you can find out here

Choose city:
Minsk, Brest, Gomel, Grodno, Mogilyov, Vitebsk
Minsk
The name of the newspaper
Circu-
lation
For-
mat
Days of
an exit
Type of the
newspaper
The price,
EUR/sq.cm
Min. possible sizes (blocks),
width (cm) x height (cm) = sq.cm
Avtobaza
Avtobiznes
Avtogazeta
Agrobiznes
AiF v Belarusi
Antenna
BelGazeta
BDG.Delovaya gazeta
Belorusskaya niva
Belorusy i rynok
Torgovaya gazeta
Stroitel'nyj rynok
Ceny i tovary segodnya
Gastronom
Delo
Iz pervyx ruk
Iz ruk v ruki
Komp'yuternaya gazeta
Komp'yuternye vesti
Kom.pravda DA! v Belorussii
Konyuktura rynka
Minskij kur'er
Minsk na ladonyax
Muzykal'naya gazeta
Narodnaya volya
Narodnaya gazeta
Ekonomicheskaya gazeta
Priglashaem na rabotu
Rabota dlya Vas
Rabota sevodnia
Respublika
Setevye resheniya
SB - Belorus sevodnya
SB - Belorus sevodnya
SB - Belorus sevodnya
SB - Belorus sevodnya
SB - Belorus sevodnya
Strojbiznes
Strojka
Stroitelnaya gazeta
Stroit. i nedvizhimost
Stroit. i nedvizhimost plyus
Telenedelya
Top-persona
Transportnyj vestnik
Trebuyutsya
Va-bank
Vechernij Minsk
Virtualnye radosti
Vsya nedvizhimost
Znamya yunosti
Zvyazda
15000
42000
15000
6000
271000
193000
21900
9200
26600
10340
12000
2000
5700
19000
5000
16900
24000
23996
13700
335000
15500
10000
225000
8542
40000
43000
16302
13000
10000
14750
57000
3000
400100
400100
400100
400100
400100
7000
12500
2100
2520
23050
20000
5000
10000
10000
210000
18000
23000
3500
10000
53000
A4
A3
A3
A2
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A4
A4
A3
A4
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A2
A2
A3
A3
A3
A3
A2
A5
A3
A3
A2
A3
A3
A4
A4
A3
A3
A3
A4
A3
A3
A3
A4
A2
A3
A4
A3
A2
1/month
4
3
2/month
3
3
1
2,5
2,3,4,5,6
1
4
2/month
2
4
1/month
1
1,3,5
1
4
4
1
1,2,3,4,5
4
2/month
2,3,4,5,6
2,3,4,5,6
2,5
4
1,3
1
2,3,4,5,6
1/month
2
3
4
5
6
1/month
5
3
2
1/month
3
2
4
1,4
1
1,2,3,4,5
1/month
1
5
2,3,4,5,6
auto fans
auto fans
auto fans
agriculture
advert.inf.
TV progr.
business
business
agriculture
business
experts
builders
wholesaler
advert.inf.
business
free ann.
free ann.
computers
computers
advert.inf.
computers
city inf.
free news.
experts
republ.inf.
republ.inf.
financ.
advert.inf.
advert.inf.
advert.inf.
republ.inf.
computers
republ.inf.
republ.inf.
republ.inf.
republ.inf.
republ.inf.
builders
builders
builders
builders
free news.
TV progr.
advert.inf.
experts
advert.inf.
free news.
city inf.
computers
builders
republ.inf.
republ.inf.
2,50
3,30
2,20
2,50
3,50
3,50
3,65
3,00
2,30
3,50
2,25
2,00
2,60
2,25
5,00
2,00
2,25
2,50
2,25
4,50
2,50
2,50
3,10
1,75
2,50
2,25
2,50
2,80
2,55
2,60
3,25
2,00
4,10
3,90
3,80
4,50
3,90
2,90
2,25
2,15
2,00
1,85
2,50
2,60
2,35
2,45
2,75
2,40
2,00
2,35
2,25
2,50
4,0x5,9;
5,0x>6,0;
5,0x>6,0;
5,0x>6,0;
4,9x>6,1;
4,0x6,7;
4,0x>7,5;
4,0x7,4;
4,5x>7,0;
4,9x>6,0;
6,2>3,2;
8,5x5,9...
9,0x2,9;
6,0x3,4;
9,0x6,0;
4,0x6,0;
4,0x6,0;
4,2x7,2;
4,0x>7,5;
6,0x4,1;
6,3x2,8...
5,0x>6,0;
6,0x3,0;
4,0x7,6;
4,5x>6,7;
4,5x>6,7;
5,0x>6,0;
6,0x4,1;
6,1x3,0...
4,8x6,1...
6,3x4,5;
5,3x4,0;
4,8x6,1;
4,8x6,1;
5,1x>6,0;
4,8x6,1;
4,8x6,1;
9,0x2,9;
4,2x5,7;
6,1x4,9...
6,5x4,7;
8,7x2,2;
4,4x>7,1;
12,6x4,0;
4,8x>6,4;
4,8x6,0;
6,0x3,0;
4,5x>6,7;
4,9x4,5;
18,1x1,7;
5,0>6,0;
4,5x>6,7;
8,3x2,8;
10,0x>3,0;
10,0x>3,0;
10,5x>3,0...
10,3x>3,0;
8,4x3,2;
8,4x>3,6;
8,4x4,8;
9,5x>3,0;
10,2x>3,0;
12,7x>3,2;
................
9,0x4,0;
6,0x7,1;
9,0x12,0;
8,2x6,0;
4,0x8,0;
8,7x4,7;
8,4x>3,6;
6,0x8,6;
.............
10,0x>3,0;...
6,0x6,4;
8,4x4,9;
9,5x>3,2;
9,5x>3,2;
10,0x>3,0;
6,0x6,2;
................
................
9,5x4,5;
5,3x8,5;
10,1x2,9;
10,1x2,9;
10,8x>6,0;
10,1x2,9;
10,1x2,9;
18,2x2,9...
8,7x2,7;
................
13,3x2,2;
8,7x4,7;
9,1x>3,5;
6,1x8,4;
9,8x>3,1;
4,8x12,3;
6,0x6,2;
9,5x>3,2;
4,9x9,3;
18,1x5,8;
10,0x>3,0;
9,5x>3,2;
4,0x9,0...
15,0x>3,0...
15,0x>3,0...
................
15,7x>3,0...
8,4x4,3...
12,7x>3,0...
12,8x4,8...
14,5x>3,0...
15,5x>3,0...
19,2x>3,2...
................
18,2x2,9...
12,5x7,1...
18,0x6,0...
8,2x12,3...
8,5x4,0...
8,7x7,2...
12,8x>3,0...
12,5x4,1...
................
15,0x>3,0...
12,5x3,0...
8,4x7,6...
14,5x>3,2...
14,5x>3,2...
15,0x>3,0...
12,3x4,1...
..................
..................
6,3x9,3....
11,1x8,5...
15,4x2,9...
15,4x2,9...
16,4x>6,0...
15,4x2,9...
15,4x2,9...
................
8,7x5,7...
................
13,3x4,7...
17,8x2,2...
13,8x>3,0...
6,1x12,8...
15,0x>3,0....
10,1x6,0...
6,0x9,4...
14,5x>3,2...
10,2x4,5...
18,1x12,0...
15,0x>3,0...
14,5x>3,2...
The payment conditions of advertisement by other currency you can find out here
To order advertisement in the edition, chosen by you, is possible here
Brest
The name of the newspaper
Circu-
lation
For-
mat
Days of
an exit
Type of the
newspaper
The price,
EUR/sq.cm
Min. possible sizes (blocks),
width (cm) x height (cm) = sq.cm
Brestskij kur'er
E'kspress reklama
Vechernij Brest
Vechernij Brest
Zarya
17000
5000
15000
35000
23500
A3
A3
A3
A2
A2
3
5
3
5
2,4,6
advert.inf.
advert.
city inf.
city inf.
region.inf.
2,00
2,00
2,15
2,25
2,25
5,0x>6,0;
6,0x3,5;
4,2x6,0;
4,2x6,0;
4,6x5,3;
10,0x>3,0;
6,0x7,3;
8,7x2,9;
8,7x2,9;
..............
15,0x>3,0....
12,5x3,5...
13,1x2,9...
13,1x2,9...
..............
The payment conditions of advertisement by other currency you can find out here
To order advertisement in the edition, chosen by you, is possible here
Gomel
The name of the newspaper
Circu-
lation
For-
mat
Days of
an exit
Type of the
newspaper
The price,
EUR/sq.cm
Min. possible sizes (blocks),
width (cm) x height (cm) = sq.cm
Gomel'skaya pravda
RP Gomel'skaya pravda (100%)
Vyache'rni Gomel'
32000
21000
6000
A2
A3
A3
2,4,6
4
3
region.inf.
advert.
city inf.
2,25
1,75
2,00
4,5x>6,7;
4,5x>6,7;
4,2x>7,2;
9,5x>3,2;
9,5x>3,2;
8,6x>3,5;
14,5x>3,0...
14,0x>3,0...
13,1x>3,0...
The payment conditions of advertisement by other currency you can find out here
To order advertisement in the edition, chosen by you, is possible here
Grodno
The name of the newspaper
Circu-
lation
For-
mat
Days of
an exit
Type of the
newspaper
The price,
EUR/sq.cm
Min. possible sizes (blocks),
width (cm) x height (cm) = sq.cm
Grodnenskaya pravda
Grodnenskaya yarmarka
Iz ruk v ruki (Grodno)
RP Grodnenskaya pravda
Vechernij Grodno
18000
15500
12000
19000
25000
A2
A3
A3
A3
A3
3,4,6
3
3
4
3
region.inf.
advert.
free ann.
advert.
city inf.
1,95
1,75
1,75
2,00
1,80
4,5x>6,6;
5,0x3,4...
4,0x6,0;
5,0x>6,0;
4,8x>6,3;
9,5x>6,6;
..............
4,0x8,0;
10,0x>3,0;
10,0x>3,0...
14,5x>6,6...
..............
8,5x4,0...
15,0x>3,0...
..............
The payment conditions of advertisement by other currency you can find out here
To order advertisement in the edition, chosen by you, is possible here
Mogilyov
The name of the newspaper
Circu-
lation
For-
mat
Days of
an exit
Type of the
newspaper
The price,
EUR/sq.cm
Min. possible sizes (blocks),
width (cm) x height (cm) = sq.cm
Dneprovskaya nedelya
Mogilevskaya pravda
Mogilevskie vedomosti
Vechernij Mogilev
Vestnik Mogileva
Ves' Mogilev
43000
3500
12500
20000
8500
3000
A3
A3
A3
A2
A3
A4
3
5
2,4,6
3,5
3,5
1/month
advert.inf.
region.inf.
region.inf.
city inf.
region.inf.
avert.inf.
2,00
2,15
2,25
2,30
1,95
2,25
4,5x>6,7;
4,5x>6,7;
5,0x>6,0;
4,5x>6,7;
4,5x>6,7;
8,5x3,0;
9,5x>3,2;
9,5x>3,2;
10,0x>3,0;
9,5x>3,2;
9,5x>3,2;
8,5x6,2...
14,5x>3,0...
14,5x>3,0...
15,0x>3,0...
14,5x>3,0...
14,5x>3,0...
..............
The payment conditions of advertisement by other currency you can find out here
To order advertisement in the edition, chosen by you, is possible here
Vitebsk
The name of the newspaper
Circu-
lation
For-
mat
Days of
an exit
Type of the
newspaper
The price,
EUR/sq.cm
Min. possible sizes (blocks),
width (cm) x height (cm) = sq.cm
Narodnae slova
Vicebski rabochy
Vitbichy
Vitbichy
Vitebskij kur'er
V kazhdyj dom
28673
13000
33000
53116
12000
75000
A3
A2/3
A3
A3
A3
A3
2,4,6
2,4,6
2,4,6
4
2,5
1
region.inf.
region.inf.
region.inf.
region.inf.
region.inf.
free news.
2,00
1,95
2,20
2,30
2,00
2,35
4,0x>7,5;
4,5x>6,7;
5,0x>6,0;
5,0x>6,0;
5,3x>5,7;
8,6x>3,5;
8,5x>3,6...
9,0x>3,4;
10,0x>3,0;
10,0x>3,0;
11,0x>3,0;
17,2x>3,0;
..............
13,5x>3,0...
15,0x>3,0...
15,0x>3,0...
16,7x>3,0...
25,8x>3,0...
The payment conditions of advertisement by other currency you can find out here
To order advertisement in the edition, chosen by you, is possible here
Choose city:
Minsk, Brest, Gomel, Grodno, Mogilyov, Vitebsk

Decoding of reductions:
in the column Days of an exit:
1-Monday; 2-Tuesday; 3-Wednesday; 4-Thursday; 5-Friday; 6-Saturday; 7-Sunday;
х/week - amount of exits per one week; х/month - amount of exits per one month.
in the column a Type of the newspaper:
republ.inf.- the republican information edition;
region.inf.- regional information edition;
advert.inf.- advertising-information edition;
business - edition for the businessmen;
agriculture - edition for an agriculture;
auto fans - edition for the auto fans;
computers - newspaper about computers;
builders - newspaper for the builders about construction;
city inf.- information edition of city;
advert.- only advertising edition;
free news.- free-of-charge newspaper;
wholesaler - edition for wholesaler;
forestry - edition for forestry;
TV progr. - detailed program of the television;
financ. - edition for the financiers and bankers;
experts - edition for the experts of a narrow structure.
free ann.- newspaper of the free-of-charge private announcements;
in the column of Min. the sizes:
sq.cm.- square centimetre;
the mark ">" means "more".

  • To order advertisement in the edition, chosen by you, is possible here.
  • To set questions and to receive the additional information is possible here.


  • The price-lists on accommodation of advertisement in some editions:
    Armenia Azerbaijan Byelorussia Bulgaria Estonia Georgia Ireland Kazakhstan Kyrgyzstan Latvia Lithuania Moldova Poland Russia Tadjikistan Turkmenistan Ukraine Uzbekistan


    To the first page 

    Хостинг от uCoz